Σπουδές στη Ρουμανία

Μεγάλος προορισμός για σπουδές πέραν της Βουλγαρίας αποτελεί και η Ρουμανία.  Γι’ αυτόν το λόγο, οι σπουδές στη Ρουμανία κεντρίζουν το ενδιαφέρον αρκετών νέων φοιτητών.

Σχολές που μπορεί να πάει κάποιος φοιτητής για σπουδές στη Ρουμανία:

 • Ιατρική
 • Οδοντιατρική
 • Φαρμακευτική
 • Κτηνιατρική
 • Πολυτεχνείο

Οι σχολές αυτές βρίσκονται στις ακόλουθες πόλεις:

 • Βουκουρέστι
 • Κλουζ
 • Ιάσιο
 • Κωστάντζα
 • Κραϊόβα
 • Τιμισοάρα
 • Τάργκου-Μούρες

Τα δίδακτρα στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας είναι €5.000 το χρόνο, ενώ στο Κλουζ είναι €2.500 το χρόνο.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Βουκουρέστι

Τρόπος εισαγωγής είναι το TEST στα Αγγλικά, ενώ τα δίδακτρα είναι €1.000 το χρόνο, που καταβάλλονται σε δυο δόσεις.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στην Τιμισοάρα

Τρόπος εισαγωγής είναι το TEST στα Αγγλικά ενώ τα δίδακτρα είναι €1.000 το χρόνο, που καταβάλλονται σε δυο δόσεις

home_university_tabber_4